Polityka Prywatności

Informacje na temat przetwarzania danych oraz zasad korzystania z serwisu.

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych od 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W świetle powyższego informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest osoba prawna pod firmą: Repiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościerzynie przy ul. 8 Marca 3/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ Wydz. VIII Gospodarczy KRS w Gdańsku pod numerem 0000140346, NIP 586 209 62 88, REGON 192801751 tel+48 58 680 19 31; adres email: spolka@repinski.pl; adres www: https://www.mieszkania.repinski.pl

 2. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych:
  • zawarcie i realizacja umów,
  • sprzedaż produktów i usług,
  • realizacja działań marketingowych podejmowanych przez Administratora danych lub przy współpracy z innymi podmiotami,
  • dochodzenie roszczeń,
  • udzielanie odpowiedzi na wnioski, reklamacje, skargi
  • wypełnianie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora danych.

 3. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
  • 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy, a także w związku z realizacją umowy,
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz obowiązków wynikających z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z dochodzeniem roszczeń przez każdą ze stron.

 4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:
  • podmiotom wykonującym zlecone działania realizowane w imieniu Administratora danych,
  • podmiotom współpracującym,
  • firmom kurierskim i pocztowym dostarczającym do Państwa przesyłki,
  • kancelariom prawnym,
  • notariuszom
  • innym organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 5. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od celu w jakim są one przetwarzane do 10 lat od chwili wyrażenia zgody i nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody. Czynniki wpływające na długość przechowywania danych przez określony czas to m.in:
  • realizacja przepisów prawa – (m.in. ustawa o rachunkowości),
  • realizacji poszczególnych umówi i dotrzymanie warunków gwarancji określonych w umowie,
  • okres niezbędny Administratorowi danych do obrony jego interesów prawnych,

 6. W każdej chwili jesteście Państwo uprawnieni do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia danych. Wymienione uprawnienia mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 7. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy że w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: spolka@repinski.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 8. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

 9. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

 10. Państwa dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie są przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.

Zasady korzystania z serwisu

Opisuje zasady, które wszyscy muszą przestrzegać, korzystając z Serwisu.

Wydawcą oraz wyłącznym właścicielem serwisu https://www.mieszkania.repinski.pl jest Repiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościerzynie przy ul. 8 Marca 3/4, tel.: +48 58 680 19 31; adres email: spolka@repinski.pl;

 1. Wszelkie prawa do Witryny, w tym prawa do jej elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone. Użytkownik może korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Repiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Witryny w całości lub we fragmentach.

 2. Informujemy i zastrzegamy, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych. Dołożyliśmy wszelakich starań by przedstawione informacje były rzetelne i kompletne, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych przedstawionych w serwisie, w szczególności informacji o produktach i usługach.

 3. Repiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji umieszczonych na stronach Witryny w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Witryny.

 

Pliki Cookie

Polityka plików cookies.

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) – to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji o tych plikach można przeczytać w serwisie www.wszystkoociasteczkach.pl.


Polityka plików Cookie

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach strony https://www.mieszkania.repinski.pl (Serwis).

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych https://www.mieszkania.repinski.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony https://www.mieszkania.repinski.pl.


Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. Niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. Wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. Funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. Reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

 

Umów się na spotkanie

Możliwość umówienia się w dogodnym dla Klienta czasie.

poniedziałek – piątek: 8.00 – 14.00

+48 783 430 555

Telefon Kontaktowy

Chętnie doradzimy i odpowiemy na Twoje pytania.

Zadzwoń, a sekretariat udzieli informacji.

Numer do sekretariatu

+48 58 680 19 31

Formularz Kontaktowy

Chętnie doradzimy i odpowiemy na Twoje pytania. Wypełnij formularz, a nasz sekretariat skontaktuje się z Tobą.

Szukasz mieszkania?

Chętnie doradzimy i odpowiemy na Twoje pytania. Wypełnij formularz lub zadzwoń, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

Biuro sprzedaży mieszkań

+48 783 430 555